*√ḤWR “to go, establish”

*√ḤWR “to go, establish”:

  • ḥāra حار “to return”
  • ’aḥāra أَحار “answer”
  • ḥāra حارة “neighbourhood”
  • ḥawārīy حواري “apostle” (< Geˁez)

,

  • ḥwr “establish, set up”
  • ḥwr “inhabitant”

  • ḥōra “to go”
  • ḥawāryā “traveler, envoy, apostle”
This entry was posted in #asemiticwordaday. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *